News

Archiwum IIL w zasobach POL-index


Thursday, 08 October 2015


NO TRANSLATION AVAILABLE

Z radością informujemy, że zostały zakończone prace nad przekazaniem do bazy POL-index pełnych danych bibliograficznych Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej za lata 2009-2014.

Tym sposobem wypełniono warunek niezbędny do uzyskania dodatkowych 2 punktów w przypadku pozytywnej oceny naszego Czasopisma przez MNiSW.

Sekretarz Redakcji

dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek