Nowości wydawnicze

CZASOPISMA:

Seria "I" Informacje i Instrukcje, IBDIM:

Nr 78. Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne). Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-019 – Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010.

Nr 79. Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-027 - Krzysztof Germaniuk, Tomasz Gajda, Agnieszka Królikowska 2010.

Nr 80. Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-024 – Zenon Szczepaniak, Leszek Kornalewski 2010.

Nr 81. Liny do sprężania konstrukcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2010-03-0015 -- / Mirosław Biskup / 2010.

Nr 82 - Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kan. kablowej z bet. zbrojonego - Michał A. Glinicki - kierownik zespołu, Leszek Rafalski, Danuta Bebłacz, Przemysław Kamiński, Zbigniew Czagowiec, Piotr Kowalski, Edward Dmowski, Recenzent: Jan Pachowski 2010

 

Seria "S" Studia i Materiały IBDIM:

Nr 62. Beton modyfikowany do dróg i mostów 2010.

Nr 63 Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych - Mirosław Graczyk  2010

Nr 64 Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym 2011